Hoe wordt je financieel onafhankelijk

| | 2 Reacties

Waarschijnlijk wil je graag financieel onafhankelijk worden. In deze blogpost leg ik uit hoe je financiële onafhankelijkheid kan bereiken.

Nu je hebt besloten dat je financieel onafhankelijk wil worden is het tijd om een aantal zaken op een rij te zetten. Met een plan om financieel onafhankelijk te worden ben je er gerichter mee bezig en heb je minder kans dat je afgeleid raakt.

Financiële onafhankelijkheid gaat niet over rijk worden of zelfs miljonair worden. Het gaat er om dat je geld spaart en uitgaven verminderd, zodat je minder geld nodig hebt en daardoor weer minder hoeft te sparen.

Uitgangspunten voor financiële onafhankelijkheid

Het is belangrijk dat je een strategie te bepaalt om tot financiële onafhankelijkheid te komen. Door een goed geformuleerde strategie voor jezelf op te schrijven denk je na hoe je het doel bereikt. Omdat je het hebt opgeschreven kan je het altijd terug lezen waardoor je het doel gemakkelijker voor ogen houdt en is de kans dat je afgeleid raakt kleiner.

Voordat je de strategie te bepaalt is het belangrijk dat je een aantal zaken voor jezelf helder hebt. Deze uitgangspunten zijn erg belangrijk voor de strategie, want ze bepalen voor een groot deel hoe snel je een vermogen bij elkaar moet sparen en hoog het vermogen moet zijn om financieel onafhankelijk te worden.

Hoeveel geld heb je nodig om financieel onafhankelijk te worden

Hoeveel geld je nodig hebt om financieel onafhankelijk te worden hangt van een aantal factoren af. Om een goede strategie te bepalen is het belangrijk dat je de volgende vragen beantwoord:

 • Op welke leeftijd wil je financieel onafhankelijk zijn?
 • Hoeveel jaar heb je nog tot je deze leeftijd bereikt?
 • Wat zijn je huidige uitgaven?
 • Wat zijn je uitgaven op het moment dat je financieel onafhankelijk wilt zijn
 • Op welke manier kan je de uitgaven verlagen
 • Hoe kan je zoveel mogelijk geld bij elkaar sparen om financieel onafhankelijk te worden
 • Kan je je inkomen verhogen (om dat geld vervolgens te sparen)
 • Verwacht je dat de Algemene Ouderdomswet (AOW) nog bestaat op het moment dat je de pensioengerechtigde leeftijd behaalt?
 • Indien je verwacht dat de AOW nog bestaat, op welke leeftijd bereik je de pensioengerechtigde leeftijd en hoe hoog is de AOW tegen die tijd?
 • Verwacht je dat je recht hebt op een particulier pensioen tegen de tijd dat je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en hoe hoog is dat pensioen tegen die tijd?

Het antwoord op deze vragen bepalen voor een groot deel de uitkomst van de strategie en hoeveel geld je nodig hebt.

Uitgangspunten voor financiële onafhankelijkheid

Er zijn drie belangrijke uitgangspunten waardoor je financiële onafhankelijkheid bereikt:

 1. Uitgaven verminderen
 2. Inkomsten verhogen (optioneel)
 3. Het creëren van een passief inkomen, dus inkomen waar je niet veel voor hoeft te doen

In het kort: Je verlaagt de uitgaven. Hierdoor heb je minder geld nodig om elke maand rond te komen. Tegelijk probeer je je inkomsten te verhogen. Ondertussen moet je sparen en zorgen voor rendement op het spaargeld. Daar creëer je inkomsten mee waar je niets of tenminste niet veel voor hoeft te doen, passieve inkomsten.

Uitgaven verminderen

Het principe hier achter is: des te minder uitgaven je hebt, des te minder je hoeft te sparen om financieel onafhankelijk te worden.

Op dit moment ben ik bezig onze uitgaven te verminderen. Het is een kwestie van keuzes maken. Nu is dit heel makkelijk op te schrijven, maar ga er maar van uit dat je geheid tegen dilemma's aan loopt. Deze keuzes tussen besparen of uitgeven zijn vaak niet even gemakkelijk. Hoewel elke keuze positieve gevolgen kan hebben voor je financiële toekomst, is het belangrijk je te realiseren dat je ook nú leeft en het belangrijk is dat je niet vergeet te genieten. Vaak wordt het een compromis tussen conflicterende belangen, maar dat is niet erg, compromissen zijn niet per definitie slecht.

In veel gevallen zijn de huur of hypotheek de grootste maandelijkse uitgaven. Wij wonen in een koopwoning en is de hypotheek onze grootste maandelijkse uitgave.

Als eerste pakken we de hypotheek uitgaven aan door de hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Van onze hypotheekverstrekker mogen we jaarlijks maximaal 10% aflossen op onze aflossingsvrije hypotheek. Onze bankspaarhypotheek moet minstens 15 jaar lopen om fiscaal voordeel te blijven houden. We zitten er nog wel even aan vast, zeker omdat jaarlijks 10% aflossen een uitdagend doel is en de vraag is of we dat elk jaar bij elkaar kunnen sparen. Na elke extra aflossing, hoe klein of groot dan ook, betalen we minder rente. Het verschil in rente wordt weer gespaard voor de volgende extra aflossing. Dit geeft het bekende sneeuwbal effect. Door het sneeuwbal effect gaat ons spaarpercentage dus omhoog.

Ook op andere uitgaven kan bespaard worden, maar dat komt een andere keer aan bod op mijn blog. De hypotheek is de grootste kostenpost en daarom heb ik me daar even tot beperkt.

Ook met een huurwoning kan je financiële onafhankelijkheid bereiken. Sommige mensen zijn van mening dat een huurwoning zelfs de voorkeur heeft omdat je dan geen spaargeld in een woning die je zelf bewoont hoeft te steken. Ze zien een koopwoning die je zelf bewoont als een kostenpost. Met het geld dat je niet in je eigen woning hoeft te steken zou je een woning kunnen kopen die je verhuurt waarmee je een passief inkomen genereert.

Inkomen verhogen

Als het lukt je inkomen te verhogen, dan zal je in principe sneller het doel bereiken, mits je uitgaven minimaal hetzelfde blijven (en het liefst lager), want het is heel verleidelijk dat je naar je nieuwe inkomen gaat leven.

Om je doelen te bereiken hoef je niet perse je uitgaven te verminderen. Je kan proberen je inkomsten te verhogen waardoor je je huidige levensstijl kan volhouden mits je de extra inkomsten gebruikt om te sparen.

Ik raad echter aan om de uitgaven te verlagen én extra inkomen genereren zodat je sneller financieel onafhankelijk wordt.

Het gemakkelijkste voor mij is de uitgaven verminderen. Extra inkomsten genereren is voor mij erg lastig.

Passief inkomen

Het doel is om een passief inkomen te creëren, welke minimaal even groot is als onze uitgaven.

Een passief inkomen is inkomen waar je weinig voor hoeft te doen, bijvoorbeeld inkomen uit vermogen. Dat vermogen moet rendement opleveren waar vervolgens van geleefd kan worden. Het vermogen zelf blijft dus, je leeft alleen van de opbrengst er van. Denk daarbij aan dividend uit aandelen etc, huur van een (vakantie-)woning die je verhuurt of rente als je het op een bankrekening laat staan.

Hoeveel geld heb je nodig om van te leven

Mister Money Mustache is een Amerikaan die op zijn dertigste al met pensioen ging. Hij is een voorbeeld voor veel andere mensen die financiële onafhankelijkheid nastreven. Zijn (Engelstalige) blog is erg interessant en inspirerend om te lezen hoewel niet alles van toepassing is in Nederland en België. Bijna iedereen die serieus met financiële onafhankelijkheid bezig is heeft wel eens een paar blogs van hem gelezen, waaronder ik ook.

Mister Money Mustache heeft een maximum percentage vastgesteld waarmee je pensioengeld kunt opnemen, zonder dat het op raakt: een withdrawal rate van maximaal 4%. In het meest ongunstigste geval is dat percentage zelfs veilig. Dat betekent dat je 25x je jaarlijkse uitgaven moet sparen om van te kunnen leven.

Alternatief voor passief inkomen

Een interessant alternatief omdat er minder spaargeld voor nodig is: spaar een bedrag bij elkaar en overbrug de jaren tot je pensioengerechtigde leeftijd met dat spaargeld.

Het principe is eenvoudig. Je stelt vast wanneer je wilt stoppen met werken. Vervolgens bereken je hoeveel geld je in een jaar nodig hebt. Dat vermenigvuldig je met het aantal jaren tot je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Dit bedrag spaar je bij elkaar. Zodra je de leeftijd bereikt wanneer je met pensioen wilt neem je ontslag en dan keer je maandelijks een bedrag aan jezelf uit. Lees voor meer inspiratie de blog Hypotheekvrij van Gerhard Hormann. Gerard is met deze methode met vervroegd pensioen gegaan en hij geniet er met volle teugen van. Het voordeel hier van is dat je veel minder geld hoeft te hebben dan wanneer je een passief inkomen wilt hebben.

Voorbeelden van financiële onafhankelijkheid

Aan de hand van twee voorbeelden laat ik zien hoe je financiële onafhankelijkheid kan bereiken.

Voorbeeld 1

Ik ga er van uit dat je geen recht hebt op AOW en particulier pensioen tegen de tijd dat je financieel onafhankelijk wilt zijn. Je gaat er met andere woorden van uit dat je jezelf helemaal moet zien te redden.

Stel dat je uitgaven tegen die tijd € 1.000,- per maand zijn. Oké dit bedrag is best laag, maar ik ga er van uit dat je weinig woonlasten hebt en goed hebt bespaard. Hou bij dit bedrag niet alleen rekening met de vaste maandelijkse uitgaven, maar ook met zaken die niet maandelijks terugkomen, zoals vakanties en kosten van een autoreparatie, ik noem maar iets. Per jaar heb je € 12.000,- aan uitgaven. Als je wilt leven van het rendement van je spaargeld heb je € 12.000,- x 25 = € 300.000,- nodig om financieel onafhankelijk te worden. Je leeft dus van rente, huuropbrengst van een woning die je bijvoorbeeld verhuurt en dividend uit beleggingen. De hoogte van je spaargeld blijft dus gelijk.

Voorbeeld 2

In dit voorbeeld ga ik er van uit dat je recht hebt op AOW en eventueel een particulier pensioen en dat je 10 jaar moet overbruggen tot je recht hebt op AOW en het pensioen. Stel dat de uitgaven, net als in het vorige voorbeeld, € 1.000,- per maand zijn.

Je hebt dan € 12.000,- per jaar nodig om van te leven. Om tien jaar te overbruggen heb je € 12.000,- x 10 jaar = € 120.000,- nodig. Hou wel een buffer achter de hand voor onverwachte kosten. Je leeft dus niet van de opbrengsten van het spaargeld, maar je keert maandelijks € 1.000,- spaargeld aan jezelf uit. Na tien jaar is het spaargeld dus op. Je ziet bij dit voorbeeld dat je een stuk minder spaargeld nodig hebt om eerder te kunnen stoppen met werken. Voorwaarde voor deze methode is dat je zeker weet dat je recht hebt op AOW, want op den duur heb je geen spaargeld meer om op terug te vallen.

Keuzes

De weg naar financiële onafhankelijkheid begint dus met een plan. Denk na over jouw strategie, maak keuzes en hou je daar aan! Schrijf je strategie op, zodat je het terug kan lezen om je doel voor ogen te houden. Onthou ook dat je ook nu leeft. Besparen is goed, maar blijf ondertussen wel genieten. Bedenk dat genieten van kleine dingen vaak waardevoller is dan alleen genieten van grote dingen, gebeurtenissen of spullen.

Laat in een reactie weten hoe ver je al bent op jouw weg naar financiële onafhankelijkheid. Inspireer anderen met jouw verhaal!

Tag: Financiële vrijheid

Deel deze blogpost

2 Reacties

Wat goed dat het alternatief voor passief inkomen ook noemt. Ik ben van plan om over 4-5 jaar te stoppen met werken dan wel behoorlijk minder te gaan werken. De 2e methode is dan een prima alternatief vooral omdat het je minder vermogen hoeft op te bouwen. Het is mijns inziens helemaal niet nodig dat het vermogen intact blijft (geldt voor beide methodes trouwens), zeker niet als alleenstaande. Voor wie zou je het achterlaten; je kunt er beter zelf van genieten! Over een jaar ben ik hypotheekvrij. Mijn woonlasten bedragen dan zo'n € 275 euro (bijdrage VvE, diverse belastingen en gas en elektra en klein onderhoud). Op het moment dat ik stop met werken wordt het een plakbandpensioen a la Gerhard Hormann: een gedeelte spaargeld, een lijfrenteuitkering, een gedeeltelijke pensioenuitkering op m'n 65e en misschien een klein baantje (de omgekeerde werkweek). Nu nog even doorsparen om dit te bereiken. Apart hiervan moet je nog een buffer hebben voor onverwachte uitgaven.

Beantwoorden

Je hebt een mooi vooruitzicht! Jouw woonlasten zijn erg laag, dat zal het bereiken van het doel zeker helpen. Zelf van het spaargeld genieten is in jouw geval een uitstekend idee. Bij het alternatief, het plakbandpensioen, kan je het spaargeld op maken omdat je AOW en eventueel een pensioen ontvangt. Tegen de tijd dat je pensioengerechtigd bent mag het op zijn, maar hou inderdaad altijd een buffer voor noodgevallen. Als je bijvoorbeeld pas over 30 jaar recht zou hebben op AOW dan is het nog maar de vraag of de AOW nog bestaat. In dat geval is het onverstandig het spaargeld op te maken omdat je niet weet hoe veel jaren je leeft nadat je bent gestopt met werken en is het verstandiger dat je van het rendement leeft. Zelf denk ik dat als de AOW wordt afgeschaft het stapsgewijs wordt afgebouwd over bijvoorbeeld twintig jaar, en misschien komt er wel een alternatief voor in de plaats.

Beantwoorden

Beste K. Je noemt een aantal keren het woord sparen, maar waar FO echt vanuit gaat is is dat je belegd. Anders behaal je (voorlopig) niet het rendement waar de 25×/4% formule vanuit gaat (namelijk 5%).

Twee kleine correcties bij Voorbeeld 1:
- Je kunt wel een woning in eigendom gaan verhuren, maar waar ga je dan zelf wonen? Ook zal met huurders de waarde van je vastgoed dalen, dus het is wellicht interessanter om je huis te verkopen en met de overwaarde je FO-doel dichterbij te halen. (Je zou daarna kunnen gaan huren bijvoorbeeld.)

- Je hebt het over het leven van het dividend. Maar dividend is slechts een eenmalige winstuitkering van een onderneming aan de aandeelhouders. Waar men het in de 25×/4% formule het over heeft, is het daadwerkelijk cashen van de beleggingsportefeuille, dus de verkoop van je beleggingen. Dit zou je dan tot je dood kunnen volhouden, omdat vanaf dat bedrag (de uitgaven × 25) het rendement op je beleggingen dusdanig hoog is, dat de aangroei altijd je uitgaven overstijgen. Kortom, je leeft niet van het dividend, maar van het rendement.

Kijk ook eens naar deze calculator https://networthify.com/calculator/earlyretirement

De formule zelf is behoorlijk simplistisch, maar is wel degelijk solide. Je bent op deze manier nooit afhankelijk van een ander wanneer het aankomt op je inkomen, en je inkomen zal tot je dood altijd even hoog zijn. Met de calculator kun je trouwens ook goed zien dat besparen op je uitgaven meer effect heeft dan het verhogen van je beleggingen met exact datzelfde bedrag. Ook opgenomen is een inflatiecorrectie, dus je koopkracht zal altijd hetzelfde blijven. En eventueel opgebouwd AOW en andere pensioenpotjes zijn dan een leuke aanvulling na je officiële pensioendatum, maar dus nooit meer absoluut noodzakelijk.

Om die reden is Voorbeeld 2 naar mijn idee wel erg riskant, want als je alleen spaargeld hebt (met een minimale rente), weet je zeker dat 120K na 10 jaar bij 12K uitgeven per jaar, vrijwel helemaal op is. En in die laatste 10 jaar bouw je (buiten de AOW) geen pensioen meer op. Dat zal zorgen voor een behoorlijk gat in je pensioen, waardoor je na je officiële pensioendatum per maand veel minder overhoud om van te leven. Dat lijkt me persoonlijk geen fijn vooruitzicht.

Het geeft maar weer eens aan hoe belangrijk het is om te beleggen. Dit enerzijds om je doel (120K) eerder te kunnen bereiken (namelijk 20 jaar sparen versus 14 jaar beleggen, bij €500 per maand en 5% rendement), anderzijds omdat je die 120K beter kunt laten renderen door middel van beleggingen, en daarmee de kans dat er na die 10 jaar ook nog wat over is (ter compensatie van het opgebouwde pensioengat) groter wordt.

Het beleggen is natuurlijk niet zonder risico's, want als je toevallig een hele slechte beurscyclus hebt ergens in die 10 jaar tijd, kan zelfs al binnen die 10 jaar je geld op zijn. Hoe je het wel gaat redden zou je met deze calculator kunnen berekenen: https://firecalc.com/

In het voorbeeld van 12K per jaar uitgeven, 120K (belegd) vermogen, en 10 jaar looptijd, zal je op basis van historische (US) beurskoersen dus in 77,5% van de gevallen voldoende hebben gedurende die 10 jaar, en zelfs na die periode gemiddeld nog 46K over hebben (om dan je pensioen aan te vullen).

Echter, in 22,5% van de gevallen gaat dat dus fout. Of je dit een acceptabel risico vind, moet je zelf inschatten. Heb je bijvoorbeeld 150K achter de hand, dan is de kans van slagen al gestegen naar 97,8%. Met gemiddeld aan het einde van die 10 jaar ook nog eens 100K 'over', wat me genoeg lijkt ter opvulling van het pensioengat. 150K aan belegd vermogen kun je bij elkaar harken door €500 per maand te beleggen gedurende 17 jaar. Als we dat weer vergelijken met het sparen: je hebt 30K meer vermogen, in 3 jaar minder tijd bij elkaar, waarbij de kans dat je in de financiële problemen komt nihil is. Beleggen dus!

Beantwoorden

Bedankt voor je uitgebreide reactie! Erg duidelijk en informatief.

Beantwoorden

Laat een reactie achter Ja, leuk! Altijd welkom!

Velden met een * zijn verplicht.

*

*

* Wordt nooit openbaar gemaakt