Is hypotheek met spaargeld aflossen verstandig als je ziek bent?

| | 5 Reacties

We lossen onze aflossingsvrije hypotheek zo snel mogelijk af. Daar gebruiken we soms spaargeld voor. Is dat wel verstandig? Is het beter het geld te houden voor "het geval dat"? Of kan ik het beter uitgeven aan leuke dingen?

We sparen hard om onze hypotheek af te lossen. Soms sparen we niet genoeg om 10% af te lossen. Omdat we toch graag 10% willen aflossen gebruiken we eerder gespaard geld. We hebben daardoor minder spaargeld.

Elk jaar proberen we een zo hoog mogelijk bedrag over te maken naar de hypotheekverstrekker. Het maximale bedrag wat we mogen aflossen is in ons geval 10% van de oorspronkelijke hoofdsom. Bij sommige hypotheken mag je meer aflossen, bijvoorbeeld 20%. Als je meer aflost dan is toegestaan krijg je in veel gevallen een boete. Check voor de zekerheid de voorwaarden van je hypotheek of je hypotheek/financieel adviseur voor dat je met aflossen begint. Lees ook even de site door van Vereniging Eigen Huis. Daar staat handige informatie over aflossen of sparen.

Snel hypotheek aflossen door kwetsbaar zijn

Dat we zo snel mogelijk van onze hypotheek af willen komt voort uit een gevoel van kwetsbaarheid. En door de economische crisis ben ik ook wel klaar met banken en hypotheekverstrekkers. Een paar jaar geleden ben ik ziek geworden, daardoor ben ik heel bewust van onze lichamelijke en financiële kwetsbaarheid. Ik kan nu veel minder werken dan daar voor. Gelukkig is ons inkomen nu stabiel. We kunnen de hypotheek betalen. Maar hoe lang is ons inkomen stabiel? Wie zal het zeggen? De kans bestaat dat ik of mijn echtgenote niet meer kan werken. Er kan zomaar iets gebeuren. De kans dát er iets gebeurd is niet erg groot, maar is toch aanwezig. Er is een kans dat je ineens ziek wordt, dat heb ik zelf meegemaakt, een auto ongeluk krijgt of je baan verliest. En ik kan nog wel meer scenario's bedenken die er toe leiden dat we niet meer het inkomen kunnen verdienen wat we tot nu toe altijd zelf hebben verdiend. Ook al denken we er liever niet over na, er zijn risico's in het leven die we zelf niet in de hand hebben. Het gebeurd niet altijd iemand anders.

Als je niet meer kan werken heb je misschien recht op een uitkering en dat is een mooi vangnet. Het is echter niet zeker dat je recht hebt op een uitkering. Aan een uitkering zitten veel haken en ogen en zo'n uitkering duurt waarschijnlijk ook niet eeuwig. Bovendien willen we niet afhankelijk zijn van gemeenschapsgeld én van de grillen van een immer bezuinigende uitkeringsinstantie. En wat gebeurt er als je geen recht hebt op zo'n uitkering of dat de uitkering ineens wegvalt? Ik heb absoluut niet de intentie om je bang te maken. De reden dat ik er over blog is dat ik zelf ineens vanuit het niets ziek ben geworden. Door het plotselinge ziek zijn en dat ik vader ben van twee kinderen hebben me veel bewuster gemaakt van mijn eigen kwetsbaarheid.

Spaargeld gebruiken voor hypotheek aflossing

We hebben wat spaargeld. Het saldo is hoger dan het Nibud aanraad voor onze situatie. Je kan bij het Nibud Bufferberekenaar zelf berekenen wat je nodig hebt. Ons spaargeld staat op een vrij opneembare spaarrekening. Het geld kunnen we op ieder moment opnemen. Gevolg hiervan is dat er heel weinig rendement oplevert. Sterker nog het geld wordt alleen maar minder waard door de rente van 0,5% en het feit dat geld elk jaar iets minder waard wordt - de inflatie. Mogelijk betaal je belasting over je vermogen - de vermogensrendementsheffing - en wordt je geld nog minder waard. Aan beleggen of andere vormen van investeren zijn we (nog) niet toe. Hoewel dat een hoger rendement op kan leveren loop je ook een hoger risico dat je minder rendement haalt of dat je (een deel van) het geld kwijt raakt.

In ons spaargeld zit een financiële buffer. De financiële buffer is een bedrag wat sowieso altijd op onze spaarrekening blijft staan voor het geval we onverwachtse uitgaven hebben en we dit niet van de lopende rekening kunnen betalen. Als je geen financiële buffer hebt is het belangrijk dat eerst op orde te brengen. Kijk op de website van het Nibud welk bedrag je het beste aan buffer aan kan houden in jou specifieke situatie. We hebben een ondergrens vastgesteld voor onze buffer en ik heb gezien dat deze ondergrens hoger is dan het Nibud aanraad. Het verschil tussen het spaargeld en de minimale hoogte van de buffer is geld waar we iets mee kunnen doen. Ik denk dan sparen (en dus minder waard laten worden) of aflossen op de hypotheek voor zover we dat jaarlijks niet bij elkaar kunnen sparen.

Is hypotheek aflossen met spaargeld wel verstandig?

Nu ik een tijd bezig ben met aflossen, waarbij we soms spaargeld gebruiken, vraag ik me af of het wel verstandig is. Aflossen van onze aflossingsvrije hypotheek is sowieso verstandig. Daar ben ik van overtuigd. Je betaald alleen maar rente en de schuld blijft anders bestaan. Als je aflost worden de maandlasten lager. Nadeel is ook dat de hypotheekrenteaftrek lager wordt. De rente die we minder aan hypotheek betalen vind ik belangrijker dan het verlies van een bedrag aan hypotheekrenteaftrek.

Oké zo net schreef ik al dat ik minder moet werken. Misschien straks weer een tijd nog minder. Of kan ik straks weer meer werken. Ik weet het niet.

Je kan de pech/het geluk (net vanuit welk perspectief je het bekijkt) hebben dat je een uitkering ontvangt. Hoe lang gaat dat duren? Moeilijk te zeggen. Je bent afhankelijk van de nukken van een uitkeringsinstantie... dat is echt klote.

Is het dan verstandiger juist zoveel mogelijk te sparen zodat we een aantal maanden kunnen overbruggen?

De hypotheek moet betaalt worden ook als er wat minder geld binnen komt.

Als je nu (nog) je volledige inkomen ontvangt kan je proberen in te schatten hoe hoog het inkomen wordt als een deel van het inkomen weg valt.

Lukt het dan nog steeds om rond te komen? Fantastisch! Lukt het niet? Kijk dan als eerste of het lukt om op uitgaven te besparen.

Te weinig inkomen en aflossen met spaargeld

Als de uitgaven hoger zijn dan de (nieuwe) inkomsten is het niet verstandig je spaargeld te gebruiken om af te lossen. Misschien ligt dit voor de hand, maar ik heb het toch even uitgerekend:

Scenario 1

Een fictief gezin heeft bijvoorbeeld € 80.000,00 spaargeld. De maandelijkse inkomsten zijn netto € 3.000,00. De maandelijkse uitgaven zijn € 2.500,00. In de uitgaven is een hypotheekrente van € 666,67 verwerkt. Stel dat de helft van het inkomen wegvalt en dat ze geen recht hebben op een uitkering. Ze moeten dan rondkomen van € 1.500,00. Je ziet direct dat ze elke maand € 1.000,00 tekort komen. Toch? Natuurlijk ga je dan eerste als een gek besparen om de kosten te verlagen, maar ik laat voor het voorbeeld de uitgaven even onveranderd. Met hun spaargeld kunnen ze dus theoretisch 60 maanden (€ 60.000,00 / € 1.000,00) vooruit, er vanuit gaande dat ze € 20.000,00 als buffer willen houden en verder geen gekke dingen doen.

Scenario 2

Van hun spaargeld heeft dit gezin in het verleden € 50.000,00 afgelost op hun aflossingsvrije hypotheek van € 200.000,00 met 4% rente, waardoor de hypotheek nu dus € 150.000,00 is. Van het spaargeld is nog € 30.000,00 over en hier van houden ze € 20.000,00 voor hun buffer. Door de aflossingen zijn de uitgaven gedaald tot € 2.332,33, hiervan is € 500,00 hypotheekrente. Verder hebben ze voor het gemak voor dit voorbeeld hun uitgaven niet verlaagd. Ze hebben nog steeds een inkomen van € 1.500,00. Het tekort is nu € 832,33. Met hun spaargeld kunnen ze nu maar 12 maanden (€ 10.000 / € 832,33) vooruit.

Het verlies aan spaarrente en hypotheekrenteaftrek laten we voor het gemak even buiten beschouwing. Als je echt in het nauw komt ga ja natuurlijk besparen! Bovendien maak je het geld van de buffer misschien wel op om maar te kunnen rondkomen.

Genoeg inkomen en aflossen met spaargeld

Wanneer je rond komt met je (nieuwe) inkomsten kan je overwegen spaargeld te gebruiken om extra / versneld af te lossen. Door extra / versneld af te lossen verlaag je de maandelijkse lasten, waardoor je nog iets makkelijker rond komt of wat meer ademruimte krijgt. Hou wel genoeg buffer over om onvoorziene uitgaven op te vangen.

Voordelen en nadelen van aflossen en sparen

Nog even een aantal zaken op een rijtje:

Voordelen van extra aflossen

 • Je verlaagt de hypotheek
 • Lagere maandlasten
 • Daardoor kan je meer sparen voor een volgende aflossing
 • Rendement is hoger omdat het rentepercentage van de hypotheek hoger is dan het rentepercentage van de spaarrekening
 • Minder kans op een restschuld bij verkoop van het huis

Nadelen van extra aflossen

 • Het geld zit in stenen, waardoor je er niet meer bij kan
 • Geen hypotheekrenteaftrek meer over het bedrag wat is afgelost
 • Als je een andere woning koopt moet de overwaarde weer in een nieuwe woning worden geïnvesteerd wil je voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komen

Voordelen van sparen

 • Je kan er altijd bij
 • Als het rentepercentage stijgt, stijgt ook het rendement

Nadelen van sparen

 • Het levert op dit moment bijna geen rendement op door de lage rentestanden
 • In de toekomst misschien rente betalen over spaargeld
 • Je betaalt vermogensrendementsheffing als je boven een grens komt
 • Door inflatie wordt het geld minder waard

En wat doen wij?

Wij hebben besloten om onze hypotheek zo snel mogelijk af te lossen. Soms gebruiken we daar ons spaargeld voor. Op dit moment komen we rond van ons inkomen. We verwachten ook in de toekomst rond te blijven komen van ons inkomen. Ons doel is om zo lang mogelijk in ons huis te blijven wonen. We letten daarbij wel op. Als we extra uitgaven hebben passen we ons beleid aan. We lossen alleen af als het echt kan, we hoeven niet koste wat kost extra af te lossen.

Disclaimer: Ik ben geen financieel adviseur. De informatie op deze pagina/site is bedoeld ter informatie. Beslissingen neem je voor eigen rekening en risico. Lees ook even de disclaimer.

Tags: Geld Hypotheek Sparen

Deel deze blogpost

Vorige

Volgende

5 Reacties

Dankje voor dit openhartige blog, zeker het eerste gedeelte. Zeker zinvol om ook eens dat scenario door te rekenen...

Beantwoorden
LekkerLevenMetMinder (Lekkerlevenmetminder ) schreef op :

In dat scenario van het aflossen ga je wel uit van een aflossingsvrije hypotheek, is dat nu nog helemaal realistisch? Anders dalen je maandlasten wel met meer dan alleen die +- 167 euro. Wel ben ik het met je eens dat het verstandig is om zeker ook een flink bedrag aan spaargeld achter te houden. Ik heb zelf natuurlijk hele hoge woonlasten gehad, die ik alleen moest betalen, van mijn inkomen als ondernemer. Ik streefde toen naar een spaarbedrag van tussen de 15 en 25.000, omdat ik daar (in het geval van de 25) een jaar mee kon overbruggen. Ik ging ervan uit dat ik dan voor die tijd weer een andere oplossing gevonden had. Tegelijkertijd heb ik afgelost; in ongeveer 6 jaar tijd dik €65.000. Dat scheelde me - inclusief wat rentewijzigingen - uiteindelijk zo'n €700 per maand. Het verschil tussen - in geval van nood - wel of niet rond kunnen komen van 1 salaris of een willekeurige baan in loondienst. Maar goed, dan ga ik er dus wel vanuit dat ik niet zó ziek ben dat ik niets meer kan doen (misschien ook omdat ik mijn geld voornamelijk thuis achter de computer verdien).

Beantwoorden

wat een duidelijke blog. Het lijkt inderdaad handiger om af te lossen, als je zomenteen onder de gemiddelde huurprijs zit of al van je hypotheek af bent, heeft dat alleen maar voordelen. Toch wil ik een kleine kanttekening maken, dat het er misschien wel aan ligt hoe lang je al bezig bent met je hypotheek.

Beantwoorden
Gewoon Vlijtig schreef op :

Wij hebben afgelopen jaar de keuze gemaakt voor het aflossen met spaargeld. De vermogensheffing werd jaarlijks meer. Wij mogen 20% aflossen en dat hebben we in 2016 gedaan, doen we in 2017 en als het goed is ook in 2018. 60% is dan afgelost buiten de extra aflossingen die wij van ons maandgeld kunnen doen. Door dit besluit, houden wij natuurlijk geld over. We betalen minder rente, dadelijk geen overlijdensverzekering meer (die hebben wij omgezet), geen vermogensheffing. Het scheelt een enorm bedrag.
Wat je in je overzicht vergeet is dat als je thuis bent je veel minder kosten maakt: bv. auto, kleding, je weekbudget.

Beantwoorden

Wat een goed stukje. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Ik hou liever mijn spaargeld voor anderen doeleinden en wij lossen ook gewoon elke maand onze hypotheek af :-)

Beantwoorden

Je mag met je geld doen waar jij je goed bij voelt. Je lost de hypotheek maandelijks af en dat is goed. Op den duur ben je er vanzelf vanaf. Dat is bij onze aflossingsvrije hypotheek anders. Daarom ligt daar onze focus. Als we daar vanaf willen moeten we zelf aflossen.

Beantwoorden

Laat een reactie achter Ja, leuk! Altijd welkom!

Velden met een * zijn verplicht.

*

*

* Wordt nooit openbaar gemaakt